Edward Frankowski

Biskup Edward Frankowski – emerytowany biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej; ur. 1937 roku, Kępa Rzeczycka k. Stalowej Woli; wykszt.: Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu, Katolicki Uniwersytet Lubelski: magister teologii pastoralnej (1975), doktor nauk społecznych (2005). Działalność duszpasterska: święcenia kapłańskie – 1961. Wikariusz: Hyżne k. Rzeszowa (od 1961), Jasło (od 1963); proboszcz: Stalowa Wola Południe (od 1967), Stalowa Wola św. Floriana (od 1975), Stalowa Wola par. Matki Bożej Królowej Polski (1978-92).

Pełnione funkcje: członek Komisji Episkopatu Polski „Iustitia et Pax” (od 1994); członek Rady Episkopatu Polski do spraw Rodziny (od 1996). Sakra biskupia – 1989, dewiza biskupia: „Christus vincit” (Chrystus zwycięża). Nominacje biskupie: biskup tytularny Tigamibena, biskup pomocniczy diecezji przemyskiej (1989), biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej (od 1992).Działalność społeczna: bronił praw ludzi pracy, szczególnie podczas strajku w 1988 w Hucie Stalowa Wola, jako duszpasterz ludzi pracy organizował pomoc i obronę działaczy opozycji represjonowanych przez władze komunistyczne, szczególnie w stanie wojennym; wspierał tworzącą się „Solidarność” w Hucie Stalowa Wola i w Regionie Ziemia Sandomierska, kapelan NSZZ „Solidarność” (1980-92). Represjonowany przez władze PRL. Instytut Pamięci Narodowej w 2004 przyznał mu status pokrzywdzonego przez system komunistyczny. W Stalowej Woli inspirował społeczne inicjatywy, m.in. w 1982 pierwsze wybory samorządowe w blokach mieszkalnych, zakładał i organizował Studium o Rodzinie, Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej, Klub Inteligencji Katolickiej, Towarzystwo Przyjaciół KUL, Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej. Jako biskup pomocniczy diecezji sandomierskiej organizował zespoły synodalne w ramach II Polskiego Synodu Plenarnego i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.

Działalność naukowo-dydaktyczna: wykładowca socjologii religii i katolickiej nauki społecznej w Wyższym Seminarium Duchownym i Instytucie Teologicznym w Sandomierzu oraz katolickiej nauki społecznej na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli. Twórca i organizator Filii Wydziału Nauk Społecznych KUL w Stalowej Woli (obecnie Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli), gdzie organizował także liczne sesje popularnonaukowe oraz powołał ośrodek formacji świeckich liderów katolickich. Publikacje: „Rekolekcje dla ludzi pracy” (1997), „Społeczne uwarunkowania postaw religijnych młodzieży szkół średnich” (2004), „Życie religijne w rodzinach diecezji sandomierskiej” (2005), „Religijność katolików diecezji sandomierskiej” (2006), ponad sto artykułów na tematy społeczno-religijne. Był organizatorem Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Stalowej Woli, Uniwersytetu Robotniczego w Stalowej Woli, Studium Katolickiej Nauki Społecznej w Stalowej Woli; Katolickich Uniwersytetów Ludowych w diecezji.

Biskup Edward Frankowski posiada liczne odznaczenia i wyróżnienia m. in.:

1. Sprawiedliwy z Wiary Żyje – (nr 009/1987).

2. Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola (1992).

3. Honorowy Obywatel Stalowej Woli (1992).

4. Honorowy Członek NSZZ "Solidarność" (1995).

5. Honorowy Sybirak (2898/96).

6. Kryształowe Serduszko serce za wsparcie duchowe oraz okazane serce dzieciom niepełnosprawnym intelektualnie (2000).

7. Za aktywny Udział w Rozwoju Pszczelarstwa (2000).

8. Zasłużony Działacz Kultury – (nr 2303/2001).

9. Order Społecznej Fundacji Pamięci Narodu Polskiego "Polonia Mater Nostra Est" (2001).

10. Nagroda redakcji "Powściągliwość i Praca" – "Bóg Zapłać" (2003).

11. Nagroda Umiejętności i Pierścień „Animus et semper fidelis” Polskiego Stowarzyszenia Morskiego i Gospodarczego im. E. Kwiatkowskiego (2003).

12. Medal Wdzięczności Polonii "Gaaude Mater Polonia" (2004).

13. Złoty Medal Związku Oficerów Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka J. Piłsudskiego przyznany przez Światową Federację Polskich Kombatantów (2005).

14. Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski (2006).

15. Medal Akcji Katolickiej "Za dzieło apostolstwa" (2006).

16. Honorowy Członek Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gawłuszowickiej im. ks. Adama Kopycińskiego (2006).

17. Złoty Medal Za zasługi dla pożarnictwa – Związek Ochotniczych Straży Pożarnych (nr 173- 2/2006).

18. Honorowy Członek Związku Oficerów Rezerwy Rzeczpospolitej Polskiej (2007).

19. Honorowe Obywatelstwo Gminy Radomyśl nad Sanem (2007).

20. Medal "Za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego" (2007).

21. Honorowe Odznaczenie Burmistrza Miasta Sandomierz "Bene Meritus" (2007).

22. Honorowe Obywatelstwo Miasta Tarnobrzeg (2008).

23. Odznaczenie Miasta Stalowa Wola "Pater Urbis" (Ojciec Miasta – wraz z premierem E. Kwiatkowskim) (2008).

24. Nagroda Prezydenta Miasta Stalowa Wola z okazji 70-lecia Miasta (2008).

25. Honorowy Członek KZ MOZ NSZZ „Solidarność” Huty Stalowa Wola Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” – 2008.

26. Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” Regionu Ziemia Sandomierska – 2009.

27. Odznaczenie Rektora KUL Gratae Memoriae Signum Uniwersitatis - Znak Wdzięcznej Pamięci KUL – 2012. Odznak

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30