Jan Kopeć

Clipboard01Jan Kopeć, urodzony w Ropczycach, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych w 1972r., gdzie założył rodzinę i mieszka nieprzerwanie do dziś. Przez 44 lata pracował
w fabryce farb drukarskich Alden&Ott.

Z jego inicjatywy w 1995 roku powstał Klub Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej. Klub zrzesza emigrantów z gminy Ropczyce. Celem działalności klubu jest jednoczenie rodaków na obczyźnie, wzajemna pomoc i wsparcie, szerzenie kultury i tradycji oraz języka polskiego, a także wspieranie rodaków w kraju, w ich „małych ojczyznach”, a także promowanie gminy i Podkarpacia.

Przez 21 lat działalności klubu, pod przewodnictwem Jana Kopcia, zostało wysłane do Polski ponad $ 200,000.00. Fundusze te przeznaczone były na pomoc dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubzinie, Szkoły Specjalnej w Ropczycach, zakupienie kombajnu do badań analitycznych w Sędziszowie, pomoc dla straży pożarnej w Ropczycach, pomoc finansową dla Biblioteki Miejskiej w Ropczycach, wsparcie zabytkowego sanktuarium Matki Bożej Ropczyckiej Królowej Rodzin oraz kościoła parafialnego w Ropczycach, a także wsparcie materialne dla osób indywidualnych, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub zdrowotnej. Po tragicznej w skutkach powodzi, która nawiedziła Ziemię Ropczycką, klub przekazał Urzędowi Gminy w Ropczycach $10.000.00 na pomoc powodzianom.

Jan Kopeć jest aktywnym członkiem wielu organizacji. Od wielu lat pełni różne funkcje w Związku Klubów Polskich. Przez 6 lat pełnił funkcję wice-prezesa ZKP. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję prezesa Związku Klubów Polskich w USA. Jest to funkcja całkowicie społeczna. Jest organizatorem wielu imprez polonijnych, jak Dożynki Polonijne, Opłatki Polonijne, które organizowane są w celu pielęgnowania tradycji polskich oraz przybliżenia tych tradycji młodemu pokoleniu Polaków żyjących na obczyźnie. Jan Kopeć jest Przewodniczącym Komitetu Parady Konstytucji 3-go Maja organizującego największą manifestację polskości poza granicami kraju. Przez wiele lat pracował w Komitecie Parady i Wyborów Królowej Parady. Współorganizuje spotkania gości z Polski z Polonią Amerykańską w Chicago. Z okazji obchodów rocznicy agresji Rosji na Polskę, 17 września b.r. Jan Kopeć wraz z Komitetem Opieki Nad Pomnikami Katyńskimi, gościł w Chicago Kompanię Honorową Wojska Polskiego. Była to pierwsza tego typu wizyta Wojska Polskiego w Chicago.

Należy podkreślić, że Jan Kopeć z oddaniem pracował społecznie, chociaż prywatnie dotknięty został ogromną tragedią. Poświęcił się całkowicie rodzinie, a jednocześnie działał społecznie i z całym sercem wspierał potrzebujących w USA i Polsce. Do swojej działalności społecznej wciągnął także swoje dzieci i wnuki, którzy udzielają się przy organizacji Parady 3-go Maja oraz działalności ZKP i Klubu Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej.

Jest godnym do naśladowania patriotą, który w każdych okolicznościach promuje Ziemię Podkarpacką i ukochaną Polskę wśród Polonii amerykańskiej oraz w środowisku amerykańskim.

Pan Jan Kopeć posiada odznaczenia i wyróżnienia: 

  1. Złoty Krzyż Zasługi - 2007 r.
  2. Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce – 2012r.
  3. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 2012r.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30