Stanisław Słowik

23Ksiądz Stanisław Słowik - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

Pod kierownictwem ks. Dyrektora Stanisława Słowika powstały liczne placówki dla biednych i niepełnosprawnych na terenie województwa podkarpackiego, m.in.: Domy Pomocy Społecznej w Chmielniku i Cmolasie, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, Kolbuszowej, Różance i Ropczycach, Środowiskowe Domy Samopomocy w Tyczynie i Zaczerniu, Zakłady Pielęgnacyjno-Opiekuńcze w Jaśle i Głogowie Młp., Ośrodek Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny w Myczkowcach (Bieszczady), Centrum Promocji Obszarów Natura 2000 w Budach Głogowskich i Myczkowcach, Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej - Stacje Opieki Caritas w Tyczynie, Kątach i Ropczycach, Centrum Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie, Dom Samotnej Matki w Rzeszowie oraz kuchnie dla ubogich w Rzeszowie i Jaśle. W 1995 roku powołał pierwsze Szkolne Koło Caritas w Polsce, obecnie w diecezji rzeszowskiej działa 220 SKC.W trosce o niepełnosprawnych ksiadz zainicjował powstanie fundacji Caritas, której celem było wybudowanie Regionalnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Rzeszowie. Dyrektor CDR zainicjował Ogólnopolską Pielgrzymkę Pracowników i Wolontariuszy do Krakowa - Łagiewnik; dał impuls także Ogólnopolskiej Pielgrzymce Bezdomnych na Jasną Górę.
Od 25 lat Caritas organizuje rokrocznie Festyn z okazji Dnia Matki i Dziecka. Pod kierunkiem ks. Stanisława Słowika Caritas uczestniczy w sytuacjach losowych na terenie województwa podkarpackiego, diecezji rzeszowskiej, Polski, a także w skali międzynarodowej. Kieruje projektami innowacyjnymi dla rodzin, głównie rodzin wielodzietnych. Całością pomocy potrzebującym ks. Stanisław kieruje przez Centrum Charytatywne Diecezji Rzeszowskiej.

Ksiądz Stanisław Słowik posiada liczne odznaczenia i wyróżnienia m. in.:

  1. Krzyż kawalerski OOP – 15.02.2006 r.
  2. Odznaka Wojewody – 08.11.1996 r.
  3. Rzeszów ZG OSP – 18.04.1997 r.
  4. Srebrny medal ZG OSP – 06.09.2001 r.
  5. Złoty medal TKKF – 07.05.2002 r.
  6. Złota odznaka – medal MEN – 22.06.2007 r.
  7. NSZZ „S” – Oświata – 08.01.2009 r.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30