Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie podkreślenia roli „Solidarności” w budowie wolnej Polski i Europy z okazji 40-lecia jej powstania

A88A0181

Stanowisko Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie podkreślenia roli „Solidarności” w budowie wolnej Polski i Europy
z okazji 40-lecia jej powstania

Radni Województwa Podkarpackiego zebrani na posiedzeniu XXVI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji w dniu 31 sierpnia 2020 roku, wyrażają głęboki szacunek i uznanie dla ludzi „Solidarności”, których życie i działalność przyniosły wolną Polskę.

Po II wojnie światowej przez kilka dekad Polska nie była wolnym i suwerennym krajem. „Solidarność” weszła na arenę dziejową z całym polskim dziedzictwem walki o wolność i godność człowieka i to zmieniła. Warto było ponieść ofiary, by dzisiaj samodzielnie decydować o własnym losie i by być wolnymi ludźmi.

Sensu tego, co się wtedy stało, należy szukać głębiej niż w polityce, gospodarce czy nawet kulturze. Należy go szukać w sile ludzkiego ducha, bo tam właśnie kryje się prawdziwy skarb solidarności. Dzięki temu duchowi polskiego społeczeństwa, kształtowanemu przez lata zaborów, powstań, wojen, walki z okupantem hitlerowskim i sowieckim, ukształtowała się „Solidarność”. Społeczeństwo, które niemal we krwi miało dążenie do wolnej Polski, nie mogło dalej godzić się na łamanie praw człowieka, życie w niechcianym ustroju, na ograniczanie wolności, odbieranie społeczeństwu możliwości decydowania o państwie, na walkę z Kościołem.
Październik 1978 r. i wybór Jana Pawła II na Stolicę Piotrową był wydarzeniem, które podniosło z kolan społeczeństwo i pokazało światu, że Polska istnieje pomimo podziału Europy na Wschód i Zachód. Pierwsza pielgrzymka Ojca Św. do Polski stała się iskrą, która wyzwoliła ostatecznie społeczny zapał i odwagę i przyniosła „Solidarność”. Polacy policzyli się, uwierzyli w siebie i swoje siły i solidarność stała się faktem. Nie byli już pojedynczymi osobami zdanymi na wolę niechcianej władzy. Byli siłą, która zmieniła bieg historii Polski, Europy i świata. Jej podstawą była jedność milionów Polaków, która stała się przykładem dla innych europejskich narodów, także dążących o pełnej suwerenności.

Solidarność dała impuls do dalszych odważnych deklaracji i zmian. Dzięki temu potężnemu zrywowi o swoje prawa upomnieli się rolnicy. Kluczowe w tym procesie wydarzenia, miały miejsce w naszym regionie. Nie byłoby „Porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, bez wydarzeń z sierpnia 1980 roku.

Ruch Solidarności to zjawisko które niezmiennie fascynuje cały świat. Pokazuje, że zniewolone i lekceważone społeczeństwo może wyzwolić w sobie siłę, która zmieni bieg historii. „Solidarność” wskazała dobitnie, że władza musi prowadzić dialog ze społeczeństwem i wsłuchiwanie się w jego oczekiwania. Państwo musi być solidarne z obywatelami, być ich rzecznikiem i stawać w ich obronie. Dopiero wtedy powstanie solidarność jakiej chciało pokolenie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

W rocznicę powstania „Solidarności” oddajemy hołd pokoleniu, które dało nam wolność i zburzyło mury między ludźmi i społeczeństwami. Dzięki jego ogromnemu potencjałowi duchowemu i patriotyzmowi, mamy dziś prawdziwie wolną Polskę. Wielu z nich nie doczekało tej chwili, wielu zostało zapomnianych, inni zepchnięci zostali na margines życia społecznego.

Dziękujemy ludziom „Solidarności”, że nauczyli nas co znaczą naprawdę słowa Polska i solidarność, wolność i człowiek. Chcemy, aby przyszłe pokolenia odnajdywały w ich życiorysach przykłady jak służyć Polsce i aby pamiętały, że wolność jest darem wywalczonym i zadaniem, które trzeba odrabiać każdego dnia. A naszym etosem, naszą powinnością i hołdem wobec tamtego pokolenia jest upominać się i dbać o godność człowieka na każdym etapie życia, przywracać godność pracownika i etos pracy.

Niech ich głos wzywający do bezwzględnego stosowania idei solidarności w życiu społecznym i gospodarczym będzie zawsze dla nas punktem odniesienia każdej decyzji dotyczącej życia polskiego społeczeństwa.