Rozwój współpracy międzyregionalnej z partnerami Sejmiku Województwa Podkarpackiego

maramuresz

 

 

 

 

 

 

W dniach 17-19 maja 2019 r. miała miejsce piąta edycja „Dni Województwa Maramuresz” w Rumunii. Podkarpacka delegacja, w skład której weszli radni województwa – Pani Kamila Piech oraz Pan Adam Drozd, uczestniczyła w tym wyjątkowym wydarzeniu, które było doskonałą okazją do tego, aby porozmawiać o współpracy i promocji obu regionów – Podkarpacia i Maramuresz, a przy okazji poznać kulturę i obyczaje Rumunii, która wciąż pozostaje nieodkrytym, ale jakże ciekawym dla nas krajem.

17 maja miało miejsce uroczyste powitanie wszystkich delegacji w siedzibie Rady Województwa Maramuresz. Pan Radny Adam Drozd podziękował w imieniu delegacji Panu Gabrielowi Valerovi Zetei, Przewodniczącemu Rady Wojewódzkiej za zaproszenie i wyraził nadzieję na podpisanie porozumienia o współpracy międzyregionalnej w niedalekiej przyszłości.

Po uroczystym przywitaniu wszyscy delegaci uczestniczyli w paradzie z Pałacu Administracji do Letniego Teatru Baia Mare, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie „Dni Województwa Maramuresz”, a także odwiedzili skansen wsi rumuńskiej Baia Mare, gdzie nastąpiło oficjalne otwarcie targów „Dobra Województwa Maramuresz”

Centralnym punktem programu była „Gala Ambasadorów”, w trakcie której nastąpiło oficjalne wręczenie zaproszenia na II Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – Spotkanie Regionów Karpackich, mające odbyć się w sierpniu bieżącego roku w Mucznem. Przewodniczący Zatea wyraził chęć udziału w organizowanym przez samorząd województwa podkarpackiego wydarzeniu i podkreślił wagę zacieśniania współpracy pomiędzy regionami.
Galę ambasadorów swoją obecnością zaszczyciła Pani Premier Rumunii, Viorica Dăncilă, z którą nasi delegaci mieli okazję porozmawiać.

Kolejnego dnia, tj. 18 maja delegacja podkarpacka miała możliwość odwiedzić atrakcje turystyczne znajdujące się na terenie województwa Maramuresz. Do miejsc wartych zobaczenia należy tzw. Wesoły Cmentarz w miejscowości Sapanta. O wyjątkowości tego miejsca stanowią kolorowe, drewniane nagrobki, które przedstawiają scenki z życia pochowanych tam mieszkańców wioski, a epitafia opatrzone są zabawnymi wierszykami mówiącymi o zmarłych lub o przyczynach ich śmierci.

Delegacja podkarpacka uczestniczyła w Międzynarodowym Młodzieżowym Festiwalu Folklorystycznym i wyraziła zainteresowanie, aby zespoły folklorystyczne z Podkarpacia również mogły wziąć udział w przyszłorocznej edycji „Dni Województwa Maramuresz”, co stanowiłoby doskonałą promocję naszego regionu.

Ważnym miejscem dla mieszkańców regionu Maramuresz jest Monastyr w miejscowości Barsana, który Państwo Radni mieli możliwość zobaczyć.

Wydarzeniem kończącym obchody dni województwa była ceremonia dedykowana osobom ze świata kultury i nauki, którzy swoją działalnością promują Okręg Maramuresz. Odbyła się ona w miejscowości Oncesti, a osoby w niej uczestniczące wystąpiły w regionalnych strojach. Ceremonię uświetniły występy zespołów folklorystycznych.

  • zdjęcie_1
  • zdjęcie_2
  • zdjęcie_3
  • zdjęcie_4
  • zdjęcie_5

 

15 czerwca 2019 r. w miejscowości Tarcal na Węgrzech miały miejsce obchody Dnia komitatu Borsod-Abauj-Zemplen (BAZ). W uroczystościach wzięły udział delegacje zagraniczne z regionów partnerskich, w tym również delegacja z Podkarpacia. Samorząd Województwa Podkarpackiego reprezentowała Pani Kamila Piech, Radna Sejmiku Województwa oraz Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego oraz Pan Adam Drozd, Radny Sejmiku Województwa i Przewodniczący Komisji Karpackiej.

Państwo Radni wzięli udział w oficjalnym otwarciu uroczystości, na której, w obecności przewodniczących komitatów zostało podpisane porozumienie dotyczące upamiętnienia Ferenca Rakoczego, narodowego bohatera Węgier. Po ceremonii podpisania dokumentu, delegacje zagraniczne miały możliwość zabrania głosu i zaprezentowania współpracy pomiędzy Komitatem
B-A-Z i swoimi regionami.

Przewodnicząca polskiej delegacji, Pani Kamila Piech podkreśliła wagę podpisania dokumentu pomiędzy komitatami oraz fakt jak istotna jest współpraca pomiędzy Województwem Podkarpackim a Komitatem B-A-Z, która przyczynia się do rozwoju obu regionów. Wydarzeniom oficjalnym towarzyszyła oprawa kulturalno-artystyczna. Delegacje miały możliwość podziwiać wystawę związaną z Ferencem Rakoczym, posłuchać wierszy i pieśni na cześć węgierskiego bohatera, zaprezentowanych przez lokalną artystkę oraz obejrzeć wystawę drewnianych rzeźb.

Delegacja samorządu Województwa Podkarpackiego uczestniczyła w spotkaniu z Panem Przewodniczącym Dezso Torokiem, w trakcie którego oficjalnie przekazała zaproszenie od Pana Marszałka Władysława Ortyla na II Karpackie Dni Dobrosąsiedztwa – Spotkanie Regionów Karpackich, które odbędzie się w dniach 8-10 sierpnia w Mucznem (Bieszczady). Obie strony miały możliwość szczegółowo przedyskutować współpracę, która głównie skupia się na priorytecie realizacji Via Carpatia w swoich regionach. Podkreślono jak ważna jest ta inwestycja łącząca oba kraje i że stanowi priorytet, który ułatwi komunikację i rozwój regionów, wymianę gospodarczą, rozwój transportu. Podkreślano, że współpraca w ramach realizacji Via Carpatia wymaga skoordynowanych działań również pozostałych regionów, które uczestniczą w projekcie. Podkreślono, że projekt ten to nie tylko drogi i infrastruktura, ale rozwój kulturalno-turystyczny, inwestycje i współpraca gospodarcza. Przewodniczący Torok wskazał za godny rozważenia pomysł utworzenia tzw. twintowns (miast partnerskich), aby jeszcze bardziej zacieśnić współpracę obu regionów. Rozmowy dotyczyły ponadto możliwości wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, które stałyby się inspiracją do dalszych inwestycji polskich firm na Węgrzech i odwrotnie, a wspieranie makroregionu Karpat jest istotne nie tylko na szczeblu samorządowym, ale i rządowym.

Miejscowość Tarcal położona jest w regionie słynącym z produkcji win. Polska delegacja miała możliwość zapoznać się z procesem technologicznym wytwarzania i przechowywania wina w winiarnii Szedmak w towarzystwie jej właściciela.

Po zakończeniu spotkania polska delegacja mogła uczestniczyć w wydarzeniach towarzyszących obchodom Dnia Komitatu, m.in. obejrzeć stoiska z typowymi produktami wytwarzanymi w miejscowości Tarcal, posłuchać koncertów zespołów folkowych, a także wysłuchać koncertu węgierskiej grupy muzycznej Republic Jam.

  • zdjęcie_6
  • zdjęcie_7
  • zdjęcie_8
  • zdjęcie_9