Konferencja "Bliżej funduszy europejskich"

P1200012We wtorek 17 kwietnia 2018 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się kolejne spotkanie regionalne w ramach cyklu spotkań „Bliżej Funduszy Europejskich”. Konferencja była poświęcona projektom realizowanym w województwie podkarpackim objętych Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wraz z Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej, Bankiem Gospodarstwa Krajowego oraz Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznym zaprezentowały proces realizacji oraz efekty prowadzonych przez siebie projektów. Spotkanie podzielone zostało na cztery sesje poświęcone: projektom realizowanym przez OHP oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, projektom konkursowym w ramach „Gwarancji dla Młodzieży” i włączenia społecznego, ekonomii społecznej w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój, wsparciu osób niepełnosprawnych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

Komendant Wojewódzki OHP w Rzeszowie i jednocześnie pzrewodniczący sejmiku województwa podkarpackiego Jerzy Cypryś przedstawił realizację projektów prowadzonych przez Podkarpacką Wojewódzką Komendę OHP w Rzeszowie w ramach „Gwarancji dla młodzieży”. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną uwagę na fakt, że w przypadku projektów realizowanych przez PWK OHP nie liczą się tylko wskaźniki, ale przede wszystkim młody człowiek, który wymaga pokierowania i wsparcia. Trzeba być bliżej ludzi, a nie funduszy tak naprawdę. Bo fundusze bez ludzi nie mają znaczenia i są bezużyteczne - mówił.


Potwierdzeniem słów Komendanta PWK OHP Jerzego Cyprysia było wystąpienie jednego z uczestników projektu „Obudź swój potencjał - YEI” Pawła Wąsacza, który opowiedział o swoich doświadczeniach oraz o efekcie, czyli podjęciu zatrudnienia w zawodzie, w jakim się szkolił podczas udziału w projekcie. O korzyściach płynących ze współpracy z OHP opowiedział przedstawiciel pracodawców, zatrudniających uczestników projektów realizowanych przez OHP: Kazimierz Latocha – Dyrektor Handlowy w firmie Resgraph w Rzeszowie.

Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania EFS w MRPiPS Aneta Zaraś przedstawiła informacje nt. nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach PO WER oraz informacje nt. harmonogramu ogłaszania konkursów w 2018 r.

W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele podmiotów zainteresowanych oraz realizujących projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działań nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, posłowie do parlamentu RP Krystyna Wróblewsa i Halina Szydełko, Wojewoda Podkarpackiego Ewa Leniart oraz przedstawicieli MRPiPS.

Tekst na podst. www.podkarpacka.ohp.pl  fot. izabela Fac/Kancelaria Sejmiku

 • P1190972
 • P1190973
 • P1190974
 • P1190975
 • P1190979
 • P1190981
 • P1190982
 • P1190984
 • P1190985
 • P1190986
 • P1190987
 • P1190988
 • P1190989
 • P1190990
 • P1190991
 • P1190992
 • P1190993
 • P1190994
 • P1190995
 • P1190998
 • P1190999
 • P1200002
 • P1200003
 • P1200004
 • P1200005
 • P1200007
 • P1200008
 • P1200010
 • P1200012
 • P1200014
 • P1200018
 • P1200022
 • P1200023
 • P1200025
 • P1200029
 • P1200031
 • P1200032
 • P1200033
 • P1200037
 • P1200038
 • P1200039
 • P1200040
 • P1200043
 • P1200045