Wigilia 3 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej

P1180766Wigilijne spotkanie miało miejsce 14 grudnia 2017 r. i było okazją do złożenia życzeń świątecznych i noworocznych. Wzięli w niej udział m. in. przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś, który przekazał życzenia od Samorządu Województwa, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, samorządowcy, komendanci Związku Strzeleckiego im. Józefa Piłsudskiego, kombatanci.

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych, obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. Wśród zadań stawianych przed żołnierzami obrony terytorialnej znajdują się m.in.: prowadzenie działań militarnych we współdziałaniu z wojskami operacyjnymi (w przypadku wybuchu konfliktu); ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, likwidacja ich skutków, ochrona mienia, akcje poszukiwawcze oraz ratowanie lub ochrona zdrowia i życia ludzkiego, a także udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego; ochrona społeczności lokalnych przed skutkami destabilizacji i dezinformacji; współpraca z elementami systemu obronnego państwa, w tym szczególnie z wojewodami i organami samorządu terytorialnego; ochrona społeczności lokalnych przed skutkami ataków w cyberprzestrzeni; szerzenie w społeczeństwie idei wychowania patriotycznego.

Fot. Izabela Fac/Kancelaria Sejmiku

 • P1180728
 • P1180729
 • P1180730
 • P1180731
 • P1180732
 • P1180733
 • P1180735
 • P1180736
 • P1180738
 • P1180739
 • P1180741
 • P1180743
 • P1180746
 • P1180749
 • P1180750
 • P1180754
 • P1180755
 • P1180756
 • P1180757
 • P1180758
 • P1180759
 • P1180760
 • P1180761
 • P1180763
 • P1180765
 • P1180766
 • P1180768
 • P1180769
 • P1180770
 • P1180771
 • P1180774
 • P1180777
 • P1180779
 • P1180780
 • P1180781
 • P1180786
 • P1180788
 • P1180790
 • P1180791
 • P1180792
 • P1180793
 • P1180794
 • P1180795
 • P1180796
 • P1180802
 • P1180803
 • P1180804
 • P1180806
 • P1180807
 • P1180809
 • P1180810
 • P1180811
 • P1180814
 • P1180815