Uroczyste podsumowanie konkursów prowadzonych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie

1510 listopada 2017 r. w siedzibie urzędu marszałkowskiego odbyło się spotkanie zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie podsumowujące działalności prewencyjne w 2017r., których celem było dostosowanie istniejących warunków pracy do wymogów przewidzianych przepisami prawa.

W uroczystościach wzięli udział m.in. Wiesław Łyszczek Główny Inspektor Pracy, Barabra Kiełt Okręgowy Inspektor Pracy w Rzeszowie, Jacek Jasiak Dyrektor Urzędu Dozoru Publicznego, Ewa Papiewska-Borkowska Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie, Jerzy Cypryś Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Tomasz Czop Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Zarówno organizatorzy jak i goście specjalni dziękowali wszystkim uczestnikom i laureatom konkursów za popularyzację obowiązujących przepisów pracy, coraz liczniejsze grono członków konkursu oraz poprawę poziomu bezpieczeństwa i stanu prawodządności w stosunkach pracy.

Wiesław Łyszczek w swoim przemówieniu podkreślił bezwzględnie zauważalną poprawę jakości i organizacji pracy, jak i zmniejszenie ilości wypadków przy pracy, co jest bardzo budujące. Z kolei Jerzy Cypryś podziękował za kształcenie młodzieży, ponieważ każda budowa zaczyna się od fundamentów, a w procesie kształtowania człowieka najważniejsze jest dnanie o jego rozwój.

Po podpisaniu porozumienia przez przedstawicieli trzech firm, które dołączyły do grona dzieisięciu przedsiębiorstw zobowiązanych do wymiany informacji oraz podnoszenia bezpieczeństwa przez ich podwykonawcówm, laureatom konkursów uroczyście wręczono statuetki.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 06
 • 09
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 31
 • 32
 • 33

 

Foto: Sebastian Kieszkowski/ Biuro Prasowe

Tekst: Monika Homa/ KS