NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

1111Święto Niepodległości - bez względu na to, gdzie obchodzimy to święto, wywołuje ono takie same uczucia – radości i dumy. Czy świętujemy je w Polsce, czy poza jej granicami – w tym czasie czujemy szczególną więź z Polakami mieszkającymi w kraju i za granicą. Dzisiaj – w niemal 100 lat po odzyskaniu Niepodległości - możemy tylko wyobrażać sobie jaka radość i jakie uczucia towarzyszyły polskiemu społeczeństwu w czasie, kiedy jesienią 1918 r. Polska wróciła na mapę Europy. Cztery pokolenia Polaków czekały na ten moment, doczekało się piąte i mogło wreszcie dumnie powiedzieć: mamy Polskę. W 1918 r. odzyskaliśmy niepodległość formalnie, bo przez lata niewoli Polacy nigdy z jej utratą się nie pogodzili. Rok 1918 wymodliły, wypracowały i wywalczyły całe pokolenia Polaków. Ci, co pracowali na roli, ci ze szlacheckich dworków, kościelnych naw, z tajnych drukarni, ci zesłani na Sybir i garstka zapaleńców, która wyruszyła do walki w 1914 r. u boku Józefa Piłsudskiego.

Niepodległość w 1918 r. stała się faktem, ale tak naprawdę przez kolejne lata polskie społeczeństwo na nowo musiało się jej uczyć, niwelować różnice powstałe na ziemiach rozdartych między zaborców, budować na nowo gospodarkę, edukację, wspólnoty lokalne i regionalne, umiejscowić Polskę na mapie i w umysłach Europejczyków. Czy im się to udało? Odpowiedzią jest rok 1939 i następne lata okupacji hitlerowskiej i sowieckiej. Uczmy się więc od naszych przodków, że warto wierzyć i dążyć do tych wartości, którym na imię suwerenność, ojczyzna i wiara.

Z okazji obchodów rocznicy odzyskania przez Polaków niepodległości dla Polski życzymy, abyśmy niepodległość odnajdywali w codziennej pracy, w szanowaniu tradycji i przeszłości, w budowaniu przyszłości Polski i dążeniu do jej rozwoju. Abyśmy wolną i niepodległą Ojczyznę przekazali swoim następcom. „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” – niech te słowa Jana Pawła II są dla nas drogowskazem, zadaniem i mottem dla naszych działań.

                                          Przewodniczący

                                                                                                                              Sejmiku Województwa Podkarpackiego

                                                                                                                                                 Jerzy Cypryś

                                                                                                                            Wraz z Radnymi Województwa Podkarpackiego