"Jarmark Kultur" - międzykulturowe aspiracje Polski, Gruzji i Ukrainy - zakończenie projektu

P1170937„Międzykulturowe aspiracje Polski, Gruzji i Ukrainy” to tytuł projektu, który w dniach 11–16 września br. w Rzeszowie jednoczył, edukował i zbliżał młodzież z pozarządowej organizacji Office of Shida Kartli z Gori (Gruzja), Publicznego Centrum „Etalon” z Iwano-Frankowska (Ukraina) oraz Hufca Pracy 9-12 w Jarosławiu. Głównym celem projektu było promowanie dialogu międzykulturowego, poznawanie folkloru i obyczajów krajów partnerskich, zachęcanie i motywowanie do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w działaniach społecznych i na rzecz lokalnych społeczności oraz łamanie barier językowych i stereotypów. Projekt w swoich założeniach zachęcał również młodzież do wzajemnego poznania swoich sąsiadów z zagranicy, kształtowania własnej świadomości obywatelskiej, budowy postaw solidarności wśród ludzi pochodzących z odmiennych kulturowo i językowo regionów.

Podstawą wszystkich przeprowadzonych działań były warsztaty podczas których, młodzież miała możliwość i okazję na bliższe poznanie bogactwa kulturowego regionów, z których pochodzą. Udział w projekcie miał również za zadanie uzmysłowić młodzieży, że bez względu na pochodzenie każdy swoją Ojczyznę nosi w sercu, tradycję w umyśle, a sztukę w duszy. Do tego celu prowadziły 36-osobową grupę młodzieży z trzech państw warsztaty, zrealizowane w Muzeum Okręgowym i Etnograficznym w Rzeszowie, Muzeum Dobranocek, Podziemnej Trasie Turystycznej w Rzeszowie.

W ramach współpracy międzypokoleniowej uczestnicy projektu byli podejmowani przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz Zespół Śpiewaczy „Tyczyniacy” w Centrum Dziedzictwa i Informacji Turystycznej w Tyczynie. W programie projektu młodzież miała również zaplanowane spotkanie z władzami samorządowymi województwa podkarpackiego, które odbyło się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego. Uczestników projektu powitał Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska. Przed spotkaniem w urzędzie marszałkowskim w towarzystwie w/w osób młodzież w kolorowych strojach ludowych złożyła wiązankę kwiatów przed pomnikiem ofiar katastrofy smoleńskiej, których pamięć uczcili również minutą ciszy.

Podsumowaniem projektu był zorganizowany przez młodzież Jarmark Kultur, który zaprezentowali w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Była to dla nich również okazja do spotkania się ze społecznością lokalną, przedstawicielami Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie oraz Konsulatu Honorowego Ukrainy w Rzeszowie, partnerami projektu oraz mediami.

Funkcję gospodarza wieczoru pełnił Wojewódzki Komendant OHP w Rzeszowie Jerzy Cypryś, który powitał wszystkich zaproszonych gości. Wśród nich udział w Jarmarku wzięła Konsul Ukrainy w Lublinie Pani Switłana Horbowską.

Po części oficjalnej młodzież przedstawiła kulturę i tradycję swoich krajów, prezentację z działań warsztatowych oraz przygotowany program artystyczny. Wiązanką tańców przeworskich przywitał gości Zespół Pieśni i Tańca „Rudki” z Młodzieżowego Domu Kultury w Rzeszowie.

Spotkanie „Jarmarku Kultur” wraz z jego głównymi bohaterami zakończyła sesja zdjęciowa. Dalszy ciąg międzynarodowej integracji młodzieży i przybyłej do Wojewódzkiego Domu Kultury społeczności lokalnej był kontynuowany przy wspólnym poczęstunku. Przez cały czas trwania jarmarku wszystkim towarzyszyła rodzinna, miła atmosfera. Młodzież z trzech państw wyjechała z Rzeszowa zadowolona i pełna wrażeń. Bogatsza nie tylko o wiedzę na temat tradycji i kultury występujących w innym kraju, ale także bogatsza o nowych przyjaciół z zagranicy.

Beneficjentem projektu jest Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP w Rzeszowie. Pomysłodawcą i koordynator projektu - Walentyna Turowska, specjalista ds. programów-stażysta w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie. „Międzykulturowe aspiracje Polski, Gruzji i Ukrainy ” zostało sfinansowane z Programu Erasmus +.

 • DSC_1897a
 • DSC_1932b
 • DSC_1942b
 • DSC_1947b
 • DSC_2026b
 • DSC_2058a
 • DSC_2076b
 • DSC_2150
 • DSC_2155
 • DSC_2166
 • DSC_2218
 • DSC_2411
 • DSC_2433
 • DSC_2451a
 • P1170927
 • P1170929
 • P1170935
 • P1170937
 • P1170941
 • _1170916
 • _1170919
 • _1170922

Tekst: Walentyna Turowska- specjalista ds. programów-stażysta w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie, pomysłodawca i koordynator projektu

Źródło: www.podkarpacka.ohp.pl