Nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego dla twórców kultury wręczone

kulturagalaW Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie 28 czerwca 2017 r. miała miejsce gala wręczania nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego dla twórców kultury. Do nagrodzonych oraz wszystkich gości uroczystości Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Cypryś skierował list, pisząc w nim m. in.:

Dostojni Goście, Szanowni Wyróżnieni

Dzisiejsze uroczyste spotkanie, podczas którego zostaną wręczone nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury jest szczególną okazją do podziękowań i refleksji. Podziękowania pragnę wyrazić Wam kochani artyści sztuk wszelkich za to, iż tworząc Wasze dzieła, pomagacie człowiekowi wzrastać.


Kultura to ludzki wynalazek, to próba zmuszenia dziejów, aby służyły wartości. Bez niej nie byłoby malarstwa, bez niej poeci nie opisywaliby świata za pomocą wierszy, bez niej muzyka nie byłaby muzyką. Kim byłby człowiek bez wielkiego dziedzictwa kultury, przekazywanego z pokolenia na pokolenie? To dziedzictwo Państwo nie tylko przechowują, ale i pomnażają. Czym bylibyśmy dzisiaj bez naszych artystów, pisarzy, malarzy, zespołów muzycznych, chórów i tych wszystkich, którzy uczą nas, jak tę kulturę tworzyć i odbierać, poznawać i przechowywać.
Warto też dziś przypomnieć o prawie kultury do tożsamości zgodniej z jej misją. Przypominając iż słowo to pochodzi od łacińskiego cultus agri („uprawa roli”) bądźmy ambasadorami prawdziwej kultury która pielęgnuje nasze człowieczeństwo nie zaś zachwaszcza tę naszą rolę uprawną.
Pragnę serdecznie pogratulować wszystkim Laureatom Nagród Zarządu Województwa Podkarpackiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Dzisiejsze spotkanie jest uhonorowaniem Waszej wyjątkowej działalności oraz podziękowaniem za Waszą pasję tworzenia i zmieniania rzeczywistości. Bez Was Podkarpacie nie byłoby Podkarpaciem, nie miałoby swoich barw, dźwięków i strof wierszy.
Gratuluję wszystkim, którzy odbiorą dziś nagrody oraz wszystkim zgłoszonym do tych nagród. [...]

Wśród gości obecny był Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Stanisław Bartnik.

Nagrody indywidualne za całokształt działalności otrzymali:

Ewa Lekowska z Kormanic,
Cyprian Biełaniec z Rzeszowa,
Barbara Bokota - Tomala z Rzeszowa,
Maciej Harna z Sanoka.

Nagrody indywidualne za szczególne osiągnięcia otrzymali:

Piotr Jackowski ze Stalowej Woli,
Czesław Nowak z Krosna,
Jolanta Niżańska z Rzeszowa,
Dariusz Fudali z Tyczyna,
Przemysław Niepokój - Hepnar z Krosna.

Nagrody zbiorowe za całokształt działalności otrzymali:

Kapela Ludowa „Jany” z Niebylca,
Zespół Piosenki Biesiadnej „Jagiellanie” z Jagiełły,
Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu,
Zespół Piosenki i Ruchu „Pyza” z Albigowej,
Chór „Chorus” z Korczyny,
Zespół Pieśni i Tańca „Lesiaki” z Raniżowa.

Nagrody zbiorowe za szczególne osiągnięcia otrzymali:

Kapela Ludowa z Futomy,
Zespół Pieśni i Tańca Karpaty z Rzeszowa.

Zarząd województwa przyznał także dwa stypendia twórcze za 2016 rok, trafiły one do Jolanty Jareckiej oraz Pawła Wolanina.

Podczas uroczystości występował Zespół Piosenki i Ruchu „Pyza”.

 • DSC02806
 • DSC02808
 • DSC02809
 • DSC02823
 • DSC02825
 • DSC02831
 • DSC02856
 • DSC02867
 • DSC02874
 • DSC02882
 • DSC02887
 • DSC02897
 • DSC02908

Fot. Michał Wiatr/Kancelaria Sejmiku

 

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30