Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w IV kwartale 2016 roku

1ustat podkarpackieokW 2016 r. szacunkowa liczba przekroczeń granicy Polski wyniosła 276,1 mln osób i było to o 3,0% więcej niż w roku 2015, z tego 165,3 mln cudzoziemców (o 4,0% więcej niż przed rokiem) i 110,8 mln Polaków (o 1,7% więcej niż przed rokiem).

Pod względem merytorycznym opracowanie zostało przygotowane przez Ośrodek Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z analizą danych za IV kwartał 2016 r. Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków.