Teresa Kubas-Hul

Teresa Kubas-Hul

TERESA KUBAS-HUL

Radna Województwa Podkarpackiego III, IV i V kadencji. Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu Mienia i Finansów, członek Komisji Głównej. W Sejmiku Przewodnicząca Klubu Radnych Platforma Obywatelska.

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego w IV kadencji oraz Przewodnicząca Konwentu Przewodniczących Sejmików Województw RP. W latach 2006 - 2010 Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa.

Magister ekonomii - studia ekonomiczne ukończyła na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studiowała również bankowość, zarządzanie i marketing na State University of New York w USA.

Nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Z-ca Prezesa PARP.

Wcześniej od 1995 do 2008 roku pracowała w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego - m.in. jako Pełnomocnik Zarządu ds. współpracy z samorządami oraz Dyrektor ds. współpracy i innowacji. W latach 2000-2002 była Zastępcą Dyrektora Podkarpackiego Oddziału ARiMR, a w latach 1998-2004 - Członkiem Zarządu Fundacji Programów Pomocowych dla Rolnictwa FAPA, wcześniej m.in. w Rzeszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Zarządzie Wojewódzkim Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.

Od 17 lat bierze udział w tworzeniu i zarządzaniu programami pomocowymi UE (RPAO PROGRAMU PHARE STRUDER, RRAPID, STRUDER 2, PHARE, SAPARD, Fundusze strukturalne 2004-2006, 2007-2013). Była również Doradcą wojewody podkarpackiego ds. Funduszy Unijnych. Autorka i realizatorka wielu projektów współfinansowanych ze środków UE, np.: Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny, Partnerstwo na rzecz aktywizacji lokalnej.

Prywatnie zamężna, matka dwóch synów.