Lucjan Kuźniar

Lucjan Kuźniar

LUCJAN KUŹNIAR Urodzony 6 lutego 1958 roku. Zamieszkały w Gaci.

Radny Województwa Podkarpackiego, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego do 29 stycznia 2018 r. Radny Województwa Podkarpackiego II, III, IV i V kadencji. Członek Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Wykształcenie wyższe magisterskie, kierunek - socjologia organizacji i zarządzania.

Właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni 80 ha, położonego w miejscowości Gać koło Przeworska. Przedsiębiorca wdrażający innowacyjne rozwiązania. Jego działalność gospodarcza koncentrowała się na skupie i przetwórstwie roślin oleistych z przeznaczeniem na biopaliwa oraz olej jadalny.

W 1993 roku wybudował i uruchomił wytwórnię pasz i koncentratów.

Od 2002 do 2010 roku właściciel Zakładu Tłuszczowego „Białoboki" w Białobokach. Firma wynalazła oraz opracowała technologię produkcji „Oleju Podkarpackiego" tłoczonego na zimno, za co nagrodzona została w konkursach: „AGROLIGA 2010" - na szczeblu wojewódzkim oraz „Nasze Dobre Podkarpackie 2010".

W latach 1998 - 2002 Radny Powiatu Przeworskiego.

W latach 2002 - 2006 Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego II kadencji, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

W latach 2006 - 2010 Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego III kadencji, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Członek Komisji Rolnictwa, Modernizacji Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska.

Od 2003 roku Zastępca Członka Komitetu Regionów w Brukseli.

Od 2004 roku Członek Prezydium Zarządu Krajowego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Warszawie.

Od 2006 roku Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Roślin Oleistych w Rzeszowie.

Copyright © 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, tel. 17 850 17 00, fax. 17 850 17 01
e-mail: urzad@podkarpackie.pl, www.podkarpackie.pl, www.wrotapodkarpackie.plwww.sejmik.podkarpackie.pl 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30