Stanisław Kruczek

Stanisław Kruczek

STANISŁAW KRUCZEK Urodzony 26 października 1965 roku w Błażowej.

Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego. Radny Województwa Podkarpackiego V kadencji. Członek Komisji Ochrony Zdrowia, Polityki Prorodzinnej i Społecznej, Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. W Sejmiku członek Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

 Absolwent Politechniki Rzeszowskiej i Instytutu Łączności.

Prezes i twórca sukcesu Spółdzielni Telekomunikacyjnej OST w Tyczynie - pionierskiego przedsięwzięcia, służącego upowszechnieniu telefonii i usług teleinformatycznych na obszarach wiejskich, które zaowocowało utworzeniem „Doliny Strugu". Współpracuje z ekspertami Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Aktywny działacz Akcji Katolickiej, członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Przemyskiej, wielokrotnie angażował się w inicjatywy społeczne na terenie Podkarpacia. Był pierwszym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Błażowej,. Przez dwie kadencje członek Rady Społecznej ZOZ nr 2 w Rzeszowie

Żonaty, wychowuje szóstkę wspaniałych dzieci. W wolnym czasie uprawia sport, szczególnie pasjonuje się piłką nożną, przez kilka lat społecznie pełnił funkcję prezesa LKS „Błażowianka". Najchętniej wypoczywa z rodziną w Bieszczadach.