Wiesław Lada

Wiesław Lada

WIESŁAW LADA urodzony 11.08.1962 r. w Dębicy

Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V kadencji. Członek Komisji Głównej, Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz Komisji Gospodarki i Infrastruktury. W Sejmiku Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Ukończył Studia Menedżerskie Podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskm, gdzie uzyskał tytuł Menedżer Publiczny. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu Zamiejscowy Wydziału Prawa i Administracji w Rzeszowie - Kierunek Administracja, specjalność Administracja Publiczna, magister. Uzyskał także licencjat  na  Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie na Kierunku Administracja, specjalność Europeistyka.

Od 2016  Dyrektor Wydziału Organizacjno-Administracyjnego w Starostwie Powiatowym w Dębicy. W latach 2012-2016 Dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie. Od 2008 do 2012 Dyrektor Biura Podkarpackiej Izby Rolniczej.

Od 2012 r. - nadal Wiceprezes Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej w Rzeszowie.

2013 - 2016 Przewodniczący Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju.

od 2014 - nadal Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

2010 – 2014 Radny Rady Powiatu Dębickiego, Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

2006 – 2010   Radny Rady Powiatu Dębickiego.

2002 – 2006 Radny, V-ce Przewodniczący Rady Gminy w Żyrakowie.

1998 – 2002 Radny Rady Gminy w Żyrakowie