majchrowiczTADEUSZ MAJCHROWICZ

Radny Województwa Podkarpackiego III i IV kadencji. Aktualnie członek Komisji Rewizyjnej, Komisji Głównej oraz Komisji Gospodarki i Infrastruktury. W Sejmiku Przewodniczący Klubu Radnych  Prawica Rzeczypospolitej.

Przez dwie kadencje Radny Gminy Miejsce Piastowe, członek Zarządu Gminy. Pracę zawodowa rozpoczął w 1975 roku w ZUN „Naftomet” Krosno, jako robotnik.Od 1980 roku związany z NSZZ „Solidarność”.Od 1990 roku przeszedł wszystkie szczeble władzy w NSZZ „Solidarność” począwszy od funkcji Przewodniczącego Komisji Zakładowej. Od czterech kadencji Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie NSZZ „Solidarność” w Krośnie. Od 3 listopada 2010 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

Ojciec dwóch dorosłych synów.Interesuje się historią, muzyką i sportem.


Członek Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Od 1974 roku aktywny Honorowy Dawca Krwi, wielokrotnie wyróżniany przez Polski Czerwony Krzyż.Członek wspierający – Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.Założyciel i Prezes Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi kultywującego tradycje ludową, zwyczaje i obrzędy.