JANUSZ MAGOŃ

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

magon

Radny Województwa Podkarpackiego IV kadencji. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego IV kadencji od dnia 16 lipca 2013 roku.

Wiceprzewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą, Turystyki i Promocji, członek Komisji Budżetu Mienia i Finansów.
W Sejmiku Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawica Rzeczypospolitej.

Wcześniej Burmistrz Miasta Przeworska w latach 1998 – 2010, Radny Miasta Przeworska w latach 1998 – 2002. Zawodowo związany z Vistula SA (w latach 1980 – 1998). Obecnie pracuje w przedsiębiorstwie RENA Rzeszów gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Magister inżynier mechanik absolwent Politechniki Rzeszowskiej w 1980 roku. Członek Komitetu Sterującego Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Uzyskany Certyfikat Project Manager dla sektora finansów publicznych.

Żonaty, ojciec dwóch synów.

Zainteresowania – sport, historia, problemy społeczno – gospodarcze.